islamkingdomfaceBook


To zato što su se oni suprotstavljali Allahu i Poslaniku Njegovom. A ko se suprotstavi Allahu - pa uistinu, Allah je žestok kaznom.

To što ste posjekli od palmi ili ih ostavili uspravno na korjenju njihovom, pa s dozvolom je Allahovom, i da ponizi grješnike.

A ono što je Allah od njih dao Poslaniku Svom kao plijen - pa niste potjerali zbog njega nijednog konja, niti devu. Ali, Allah pruža vlast poslanicima Svojim nad kim hoće; a Allah nad svakom stvari ima moć.

Ono što je Allah dao kao plijen Poslaniku Svom od stanovnika naselja, to je za Allaha i Poslanika Njegovog i za rod i za siročad i za siromahe i sina puta - da ne bude obrtanja među bogatašima vašim. A šta vam da Poslanik, pa uzmite to. A ono što vam zabrani, pa suspregnite se i bojte se Allaha. Uistinu! Allah je žestok kaznom -

(I) fukarama muhadžirima koji su protjerani iz domova njihovih i imanja njihovih, tražeći blagodat od Allaha i zadovoljstvo, i pomažući Allahu i Poslaniku Njegovom. Ti takvi su iskreni.

A oni koji su stupili u kuću i vjerovanje prije njih, vole onog ko im se doselio, i ne nalaze u grudima svojim potrebu za onim što im je dato, i više vole (njima) nego dušama svojim, makar oni bili u oskudici. A onaj ko sačuva dušu svoju od pohlepe - pa ti takvi će biti uspješni.