islamkingdomfaceBook


O vi koji vjerujete! Pokajte se Allahu kajanjem iskrenim. Možda će Gospodar vaš da odstrani od vas zla djela vaša i uvede vas u bašče ispod kojih teku rijeke na Dan kad Allah neće poniziti Vjerovjesnika i one koji su s njim vjerovali; svjetlo njihovo će juriti ispred njih i s desnih strana njihovih. Govoriće: "Gospodaru naš. Upotpuni nam svjetlo naše i oprosti nam. Uistinu, Ti nad svakom stvari imaš moć!"

O Vjerovjesniče! Bori se protiv nevjernika i munafika, i strogo prema njima. A sklonište njihovo biće Džehennem, a loše je dolazište!

Allah navodi primjer za one koji ne vjeruju: ženu Nuhovu i ženu Lutovu. Bile su pod dvojicom robova, od robova Naših pravednih, pa su ih prevarile. Pa neće im njih dvojica koristiti od Allaha ništa, i biće rečeno: "Uđite obje u vatru sa onima koji ulaze."

I navodi Allah primjer za one koji vjeruju, ženu faraonovu, kad reče: "Gospodaru moj! Sagradi mi kod Sebe kuću u Džennetu i spasi me od faraona i djela njegovog i spasi me od naroda zalima."

I Merjem, kćer Imranovu, koja je sačuvala ferdž svoj, pa smo u njega udahli od Duha Našeg, i vjerovala je u riječi Gospodara svog i knjige Njegove, i bila od pokornih.