islamkingdomfaceBook


I da od nas (ima) muslimana i od nas nepravičnih. Pa ko se predao, pa takvi su se upravili ispravnosti.

A oni koji su nepravični - pa biće za Džehennem drvo",

A kad bi ustrajali na tarikatu - sigurno bismo ih napojili vodom obilnom,

Da ih kušamo u tome. A ko se odvraća od sjećanja Gospodara svog, uvući će ga kazni strogoj,

I da su mesdžidi za Allaha, zato ne prizivajte uz Allaha nikoga,

I da su - pošto je ustao rob Allahov prizivajući Ga - bili gotovo stiskani nad njim.

Reci: "Samo prizivam Gospodara svog i ne pridružujem Mu nikoga."

Reci: "Uistinu, ja ne vladam za vas štetom, niti ispravnošću."

Reci: "Uistinu, mene od Allaha neće zaštititi niko, niti ću naći mimo Njega utočište,

Sem dostave od Allaha i poslanica Njegovih; a ko ne posluša Allaha i Poslanika Njegovog - pa uistinu će on imati vatru Džehennema, vječno će biti u njoj, zauvijek."

Dok, kad vide ono čime im se prijetilo, tad će saznati ko je slabiji pomagačem i manji brojčano.

Reci: "Ne znam da li je blisko ono čime vam se prijeti ili će za njega Gospodar moj načiniti termin",

Znalac nevidljivog - pa ne otkriva nevidljivo Svoje nikome,

Osim poslaniku s kojim je zadovoljan, pa uistinu On daje da idu ispred njega i iza njega motritelji,

Da bi znao da su zaista dostavili poslanice Gospodara svog, i obuhvatio šta je kod njih i utvrdio svaku stvar brojčano.