islamkingdomfaceBook


Uistinu! Gospodar tvoj zna da ti bdiješ blizu dvije trećine noći i polovinu njenu i trećinu njenu, i grupa onih koji su s tobom; a Allah odmjerava noć i dan. Znao je da to ne možete, pa vam je oprostio. Zato učite šta je lahko iz Kur'ana. Znao je da će među vama biti bolesnih i drugih: putuju po zemlji, traže od blagodati Allahove, i drugih: bore se na putu Allahovom. Pa učite šta je lahko iz njega! I obavljajte salat i dajite zekat i uzajmite Allahu zajam lijep; a šta unaprijed pošaljete za duše svoje od dobrog, naći ćete ga kod Allaha; to je najbolje i najveličanstvenije nagrade! I tražite oprost od Allaha! Uistinu, Allah je Oprosnik, Milosrdni.

O pokriveni!

Ustani pa upozoravaj!

I Gospodara svog tad veličaj!

I odjeću svoju tad očisti!

I prljavštine se tad kloni!

I ne prigovaraj da je mnogo!

I radi Gospodara tvog se tad strpi!

Pa kad se puhne u nakur,

Pa to će tad biti Dan težak,

Za nevjernike lahak neće biti.

Ostavi Mene i kog sam stvorio sam,

I načinio mu imetak ogroman,

I sinove prisutnim (dao),

I olakšao mu lahkoćom:

Ponovo žudi da uvećam!

Nikako! Uistinu, on je ajetima Našim prkosan,

Opteretiću ga (teškim) usponom,

Zaista je on smišljao i računao,