islamkingdomfaceBook


Pokriće ih tama,

To će oni - nevjernici, razvratnici biti.

Kada se Sunce smota,

I kad se zvijezde razlete,

I kad se brda pokrenu,

I kad se steone kamile napuste,

I kad se zvijeri sakupe,

I kad se mora zapale,

I kad se duše spare,

I kad živo zakopana bude upitana,

Zbog kojeg grijeha je ubijena;

I kad se listovi rašire,

I kad nebo bude svučeno,

I kad se džehim raspali,

I kad se Džennet približi:

Znaće duša šta je pripremila.

Pa ne! Kunem se onima koje odstupaju,

Koje se kreću, koje se skrivaju,

I noću, kad odlazi,

I jutrom, kad diše,

Uistinu, to je riječ izaslanika plemenitog,

Posjednika moći, kod Vlasnika Arša cijenjenog,

Slušanog, tamo pouzdanog.

I nije drug vaš lud,

A uistinu, vidio ga je na horizontu jasnom,

I nije on nad nevidljivim škrt,

I nije to govor šejtana prokletog.

Pa kamo idete?

Zaista je on samo Opomena svjetovima,

Za onog od vas ko hoće da ide pravo -

A nećete, izuzev šta hoće Allah, Gospodar svjetova.