islamkingdomfaceBook


Pa, Danas će se oni koji su vjerovali, nevjernicima ismijavati,

Na divanima će gledati!

Zar nisu nevjernici nagrađeni kako su radili?

Kad nebo raspukne,

I posluša Gospodara svog - a obavezno je -

I kad se Zemlja rastegne,

I izbaci šta je u njoj i isprazni se,

I posluša Gospodara svog - a obavezna je -

O čovječe! Zaista si ti trudbenik Gospodaru svom trudom, pa ti si taj koji ćeš Ga sresti.

Pa, kome se da knjiga njegova u desnicu njegovu,

Pa biće obračunat obračunom lahkim,

I vratiće se porodici svojoj obradovan;

A kome se da knjiga njegova iza leđa njegovih,

Pa prizivaće propast,

I pržiće se seirom.

Uistinu, on je u porodici svojoj radostan bio.

Uistinu, on je smatrao da se neće vratiti.

Svakako! Uistinu, Gospodar njegov je Taj koji ga gleda!

Pa ne! Kunem se rumenilom večernjim,

I noću i onim šta prikupi,

I Mjesecom kad se ispuni,

Sigurno ćete prelaziti iz sfere u sferu.

Pa šta im je?, ne vjeruju,

I kad im se uči Kur'an na sedždu ne padaju.

Naprotiv, oni koji ne vjeruju - poriču,

A Allah je Najbolji znalac onog šta imaju na umu.

Pa obraduj ih kaznom bolnom,