islamkingdomfaceBook


Uistinu! Oni koji prodaju zavjet Allahu i zakletve svoje za vrijednost malu, ti takvi neće imati udio na Ahiretu i neće govoriti s njima Allah, niti će ih pogledati na Dan kijameta, niti ih očistiti, a imaće oni kaznu bolnu.

O sljedbenici Knjige! Zašto presvlačite Istinu s neistinom i prikrivate Istinu, a vi znate?

I govori grupa sljedbenika Knjige: "Vjerujte u ono šta je objavljeno onima koji vjeruju početkom dana, a ne vjerujte krajem njegovim, da bi se oni povratili.

I ne vjerujte, osim onom ko slijedi vjeru vašu." Reci: "Uistinu, uputa je Uputa Allahova" - da bi bilo dato nekom slično šta vam je dato ili da bi raspravljali s vama kod Gospodara vašeg." Reci: "Uistinu, blagodat je u ruci Allahovoj." Daje ju kome hoće; a Allah je Sveobuhvatni, Znalac.

Posebno odabire milosti Svojoj koga hoće; a Allah je Posjednik blagodati velike.

I od sljedbenika Knjige je ko, ako mu povjeriš gomilu, vratiće ti je. I od njih je ko, ako mu povjeriš dinar, neće ti ga vratiti, izuzev ako stalno budeš nad njima stajao. To zato što oni govore: "Nije nama među neukima put." I govore protiv Allaha laž, a oni znaju.

Svakako! Ko ispuni obećanje svoje i bude se bojao, pa uistinu, Allah voli bogobojazne.