islamkingdomfaceBook


I uistinu je između njih skupina: izokreću Knjigu jezicima svojim da pomislite to je iz Knjige, a to nije iz Knjige, i govore: "To je od Allaha", a to nije od Allaha; i govore protiv Allaha laž, a oni znaju.

Nije za smrtnika da mu da Allah Knjigu i sud i vjerovjesništvo, zatim da rekne ljudima: "Budite robovi moji mimo Allaha," nego: "Budite rabbani zato što učite Knjigu i što proučavate."

I neće vam narediti da uzimate meleke i vjerovjesnike gospodarima. Zar da vam naredi nevjerstvo nakon što ste vi bili muslimani?

I kad uze Allah zavjet vjerovjesnika: "Doista, šta vam dam od Knjige i mudrosti, zatim vam dođe poslanik potvrđivač za ono šta je uz vas, sigurno ćete vjerovati u njega i sigurno ćete ga pomoći?" Reče: "Da li se slažete i uzimate za ovo zavjet Moj?" Rekoše: "Slažemo se." Reče: "Onda posvjedočite, i Ja ću sa vama biti od svjedoka."

Pa ko se odvrati poslije toga - pa ti takvi su grješnici.

Pa zar mimo dina Allahovog traže drugi - a Njemu se pokorava ko je na nebesima i Zemlji, milom i silom, a Njemu će se vratiti.