islamkingdomfaceBook


Uistinu, onima koji ne vjeruju - neće im koristiti imeci njihovi niti djeca njihova protiv Allaha nimalo; a takvi će biti stanovnici vatre, oni će u njoj biti vječno.

Primjer onog što utroše u ovom životu Dunjaa je kao primjer vjetra u kojem je led: pogodi usjev ljudi koji čine zulm dušama svojim, pa ga uništi; a ne čini im Allah zulm, nego zulm čine dušama svojim.

O vi koji vjerujete! Ne uzimajte savjetnikom (nikog) mimo vas. Ne napuštaju vas ometanjem, vole ono šta će vam štetiti. Doista pokazuju mržnju iz usta svojih, a ono šta kriju grudi njihove je veće. Doista vam objašnjavamo znakove, ako ćete shvatiti.

Eto, vi ste ti koji ih volite, a ne vole vas, i vjerujete u Knjigu kompletnu. I kad vas sretnu, kažu: "Vjerujemo!", a kad se osame grizu jagodice od srdžbe zbog vas. Reci: "Umrite u srdžbi svojoj!" Uistinu, Allah je Znalac grudi.

Ako vas dotakne dobro, žao im je. A ako vas dotakne zlo, raduju mu se. A ako se strpite i budete bogobojazni, neće vam štetiti spletka njihova nimalo. Uistinu! Allah ono što rade obuhvata.

I kad si poranio od porodice svoje da odrediš vjernicima položaje za borbu - a Allah je Onaj koji čuje, Znalac -