islamkingdomfaceBook


Raduju se zbog blagodati od Allaha i dobrote, i što Allah neće dati da propadne nagrada vjernika,

Oni koji su se odazvali Allahu i Poslaniku, nakon što ih je pogodila rana. Oni od njih koji su činili dobro i bili bogobojazni, imaće nagradu veličanstvenu,

Oni kojima su rekli ljudi: "Uistinu, ljudi su se već sabrali radi vas, zato ih se bojte", pa im je (to) povećalo vjerovanje i rekli su: "Dosta nam je Allah, a divan li je Zaštitnik!"

A ono šta vas je pogodilo na dan susreta dviju skupina, pa s dozvolom je Allahovom i da bi znao vjernike,

I da zna one koji su dvolični, a rečeno im je: "Dođite, borite se na putu Allahovom ili se branite." Rekli su: "Da znamo ratovanje, sigurno bismo vas slijedili." Oni su nevjerstvu tog dana bili bliži od njih, nego vjerovanju. Govore ustima svojim ono što nije u srcima njihovim; a Allah je Najbolji znalac onog šta prikrivaju,

Oni (su ti) koji su rekli za braću svoju, a sjedili su: "Da su nas poslušali, ne bi bili ubijeni." Reci: "Pa odbijte od duša svojih smrt, ako istinu govorite!"

I nikako ne smatrajte one koji su ubijeni na putu Allahovom, mrtvima. Naprotiv, živi su! Kod Gospodara svog su opskrbljeni;

Radosni zbog onog šta im je dao Allah iz dobrote Svoje, i vesele se onima koji im se još nisu priključili iza njih - što neće biti straha nad njima, niti će oni tugovati.