islamkingdomfaceBook


Doista je čuo Allah riječi onih koji su rekli: "Uistinu, Allah je fukara, a mi smo bogati." Zapisaćemo šta su rekli, i ubijanje njihovo vjerovjesnika bez prava, i reći ćemo: "Kušajte kaznu gorenjem!"

To zbog onog šta su unaprijed poslale ruke vaše i što Allah nije nikako zalim robovima.

(Isti su) oni koji govore: "Uistinu! Allah nas je obavezao da ne vjerujemo Poslaniku dok nam ne donese kurban kojeg će progutati vatra." Reci: "Već su vam dolazili poslanici prije mene s jasnim znacima i onim šta rekoste, pa zašto ste ih ubijali, ako istinu govorite?"

Pa ako te poreknu, pa već su bili poricani poslanici prije tebe - dolazili su sa znakovima jasnim i zeburima i Knjigom rasvjetljavajućom.

Svaka duša smrt će okusiti, i jedino će vam biti isplaćene nagrade vaše na Dan kijameta. Pa ko bude uklonjen od vatre i bude mu dato da uđe u Džennet, pa doista je uspio; a život Dunjaa je samo užitak obmane.

Sigurno ćete biti iskušavani u imecima vašim i dušama vašim, i sigurno ćete čuti od onih kojima je data Knjiga prije vas i od onih koji pridružuju, uvredu mnogu. A ako se strpite i budete bogobojazni, pa uistinu, to je od stvari odlučnosti.