islamkingdomfaceBook


A vama pripada pola onog šta ostave žene vaše, ako one ne budu imale dijete. Pa ako one imaju dijete, tad je vaša četvrtina onog šta su ostavile, nakon oporuke koju su oporučile ili duga. I njima pripada četvrtina onog šta ostavite, ako vi ne budete imali dijete. Pa ako vi imate dijete, tad je njihova osmina onog šta ste ostavili, nakon oporuke koju ste oporučili ili duga. A ako čovjek koji biva naslijeđen - ili žena, nema direktnih nasljednika, i imadne on brata ili sestru, tad svako od njih dvoje pojedinačno ima šestinu. Pa ako (ih) bude više od toga, tad su oni suvlasnici u trećini, nakon oporuke koja je oporučena ili duga, bez štete. Vasijjet je od Allaha; a Allah je Znalac, Blagi.

To su granice Allahove. A ko posluša Allaha i Poslanika Njegovog, uvešće ga u bašče ispod kojih teku rijeke, vječno će biti u njima; a to je uspjeh veličanstven.

A ko ne posluša Allaha i Poslanika Njegova i pređe granice Njegove, uvešće ga u vatru, vječno će biti u njoj i imaće on kaznu prezrenu.