islamkingdomfaceBook


I kad vas spasismo od ljudstva faraonovog: izlagali su vas najgoroj kazni, klali sinove vaše, a pošteđivali žene vaše: a u tom je bilo veliko iskušenje od Gospodara vašeg.

I kad rastavismo za vas more, pa vas spasismo, a potopismo ljudstvo faraonovo i vi gledaste;

I kad odredismo Musau četrdeset noći, potom uzeste tele poslije njega, a vi ste bili zalimi,

Zatim smo vam oprostili poslije toga, da biste vi zahvaljivali.

I kad dadosmo Musau Knjigu i Furkan, da biste se vi uputili;

I kad reče Musa narodu svom: "O narode moj! Uistinu, vi ste učinili zulm dušama svojim, vašim uzimanjem teleta. Zato se pokajte Tvorcu svom, te ubijte duše svoje." To je najbolje za vas kod Tvorca vašeg, zato će vam oprostiti. Uistinu! On, On je Primalac pokajanja, Milosrdni.

I kad rekoste: "O Musa! Nećemo ti vjerovati dok ne vidimo Allaha otvoreno." Tad vas je udario grom, a vi ste gledali;

Zatim smo vas podigli poslije smrti vaše, da biste vi zahvaljivali.

I zasjenili smo vas oblakom (bijelim), i spustili na vas mennu i prepelice. "Jedite od dobrih stvari kojima smo vas opskrbili." I nisu učinili zulm Nama, nego su činili zulm dušama svojim.