islamkingdomfaceBook


I udate od žena, izuzev šta posjeduju desnice vaše. Propis je Allahov vama; a dozvoljeno vam je šta je mimo toga, da tražite imecima svojim (kao) kreposni, ne (kao) bludnici. Pa što imate time uživanje od njih, zato im dajite darove njihove obavezno. I nije vam grijeh u onom u čemu se saglasite nakon obaveznog. Uistinu! Allah je Znalac, Mudri.

A ko od vas ne može (smoći) sredstava da oženi slobodne vjernice, onda od onog šta posjeduju desnice vaše, od djevojaka vaših vjernica. A Allah je Najbolji znalac vjerovanja vašeg. Vi ste jedni od drugih, zato ih ženite s dozvolom (gospodara) porodica njihovih, i dajte im darove njihove pristojno: kreposnim, ne bludnicama niti uzimačicama (intimnih) prijatelja. Pa ako su udate te počine blud - tad je protiv njih pola onoga šta je protiv kreposnih, od kazne. To je za onog od vas ko se plaši nevolje. A da se strpite, bolje vam je! A Allah je Oprosnik, Milosrdni.

Allah želi da vam objasni i uputi vas sunenu onih prije vas, i oprosti vam; a Allah je Znalac, Mudri.