islamkingdomfaceBook


I Allah želi da vam oprosti; a oni koji slijede strasti žele da skrenete skretanjem velikim.

Allah želi da vam olakša; a stvoren je čovjek slabim.

O vi koji vjerujete! Ne jedite imetke svoje među sobom zaludno, izuzev da bude trgovina sporazumna među vama. I ne ubijajte duše vaše. Uistinu! Allah je vama Milosrdan.

A ko to učini neprijateljski i zulmom - pa pržićemo ga vatrom, a to je Allahu lahko.

Ako se klonite velikog - onog šta vam je zabranjeno, pokrit ćemo vam loša djela vaša i daćemo vam da uđete ulazom plemenitim.

I ne žudite za onim čim vas je odlikovao Allah jedne nad drugima. Ljudi imaju dio od onog šta su zaradili i žene imaju dio onog šta su zaradile. I tražite od Allaha iz blagodati Njegove. Uistinu! Allah je o svakoj stvari Znalac.

I svačemu smo učinili nasljednike od onog šta ostave roditelji i rođaci. A oni s kojima su desnice vaše sklopile sporazum, pa dajte im dio njihov. Uistinu! Allah je nad svakom stvari Svjedok.