islamkingdomfaceBook


I one koji udjeljuju imetke svoje da vide ljudi, a ne vjeruju u Allaha i Dan posljednji. A onaj kome bude šejtan drug, pa loš je drug.

A šta bi im bilo da vjeruju u Allaha i Dan posljednji, i udjeljuju od onog čim ih je opskrbio Allah? - a Allah je o njima Znalac.

Uistinu! Allah ne čini nepravdu težine zerre; i ako bude dobro djelo, udvostručiće ga i dati od Sebe nagradu veličanstvenu.

Pa kako će biti kad dovedemo svjedoka iz svakog naroda i dovedemo tebe protiv ovih svjedokom?

Tog dana će voljeti oni koji nisu vjerovali i nisu poslušali Poslanika, da oni budu sravnjeni sa zemljom, a neće sakriti od Allaha priču.

O vi koji vjerujete! Ne približujte se salatu budete li vi pijani, dok ne znadnete šta govorite, niti (kao) džunubi - izuzev na proputovanju putem - dok se ne operete. A ako budete bolesni ili na putovanju ili neko od vas dođe iz nužnika ili budete imali odnos sa ženama - pa niste našli vode, tad idite tlu čistom te potarite time lica svoja i ruke svoje. Uistinu! Allah je Brisalac (grijeha), Oprosnik.

Zar nisi vidio one kojima je dat dio Knjige, kupuju zabludu i žele da skrenete s puta.