islamkingdomfaceBook


A nismo poslali nijednog poslanika osim da bude slušan s dozvolom Allahovom. A da oni - kad učine zulm dušama svojim - dođu tebi pa zatraže oprost od Allaha, i (da) im zatraži oprost Poslanik, sigurno bi našli Allaha Primaocem pokajanja, Milosrdnim.

Pa ne, tako Mi Gospodara tvog, neće vjerovati dok tebe sucem ne učine za ono šta je sporno među njima, zatim ne nađu u dušama svojim tjeskobe zbog onog šta si presudio i predaju se pokorno.

I kad im se kaže: "Idite onom šta je objavio Allah, i Poslaniku!", vidiš munafike okreću se od tebe, odustajući.

Pa kako će biti kad ih snađe nesreća zbog onog šta su unaprijed poslale ruke njihove?, zatim dođu tebi kunući se Allahom: "Željeli smo samo dobročinstvo i sređivanje."

To su oni za koje zna Allah šta je u srcima njihovim. Zato se okreni od njih i savjetuj ih, i reci im za duše njihove riječi djelotvorne.

Zar nisi vidio one koji tvrde da oni vjeruju u ono šta je objavljeno tebi i šta je objavljeno prije tebe? Žele da sude prema tagutu, a već im je naređeno da ne vjeruju u njega. I želi šejtan da ih zavede zabludi dalekoj.