islamkingdomfaceBook


A da smo im Mi propisali: "Ubijte duše svoje!" ili "Izađite iz kuća vaših", ne bi to učinili, izuzev malo njih. A da oni čine ono čim se savjetuju, sigurno bi bilo bolje za njih i više učvršćujuće;

I tad bismo im sigurno dali od Nas nagradu veliku,

I sigurno ih uputili putu pravom.

A ko posluša Allaha i Poslanika, pa takvi su sa onima koje je obdario Allah od vjerovjesnika i pravednika i šehida i dobrih. A kako su divni takvi drug(ovi).

To je blagodat od Allaha, a dovoljan je Allah Znalac.

O vi koji vjerujete! Preduzmite (mjere) opreza vašeg, pa nastupajte grupno ili nastupajte svi zajedno.

A uistinu, od vas je onaj ko oklijeva. Pa ako vas pogodi nesreća, kaže: "Doista me je obdario Allah kad nisam bio s njima prisutan!"

A ako vas zadesi blagodat od Allaha, sigurno govori - kao da nije bilo između vas i između njega ljubavi: "O da sam ja bio s njima, te postigao uspjeh veliki!"

Pa neka se bore na putu Allahovom oni koji prodaju život Dunjaa za Ahiret. A ko se bori na putu Allahovom pa pogine ili pobijedi, ta daćemo mu nagradu veličanstvenu.