islamkingdomfaceBook


Ko posluša Poslanika, pa doista je poslušao Allaha; a ko se okrene - pa nismo te poslali nad njima čuvarom.

I govore: "Poslušnost." Pa kad odu od tebe, skupina njih planira noću drugačije od onog što govoriš; a Allah piše šta smišljaju noću. Zato se okreni od njih i pouzdaj se u Allaha. A dovoljan je Allah Zaštitnik.

Pa zašto ne razmisle o Kur'anu? A da je od nekog drugog mimo Allaha, sigurno bi našli u njemu proturječnost mnogu.

I kad im dođe stvar o sigurnosti ili strahu, razglase je. A da to prenesu Poslaniku i nosiocima vlasti između njih, sigurno bi to otkrili oni od njih koji to ispituju. A da nije dobrote Allahove prema vama i milosti Njegove, sigurno biste slijedili šejtana, izuzev malo (vas).

Zato se bori na putu Allahovom - ne teretiš se osim dušom svojom - i podstiči vjernike. Možda će Allah da zadrži silu onih koji ne vjeruju. A Allah je žešće sile i žešći strogim kažnjavanjem.

Ko se zauzme posredovanjem dobrog, biće za njega dio toga. A ko se zauzme posredovanjem zla, biće za njega od toga dio; a Allah je svega Hranitelj.

I kad budete pozdravljeni pozdravom, tad otpozdravite ljepšim od njega, ili ga uzvratite. Uistinu! Allah je nad svakom stvari Obračunac.