islamkingdomfaceBook


Allah! Samo je On Bog! Sigurno će vas skupiti za Dan kijameta u koji nema sumnje. A ko je istinitiji od Allaha riječju?

Pa šta vam je? O munaficima ste (podijeljeni u) dvije skupine, a Allah ih je povratio zbog onog šta su zaradili. Zar želite da uputite onog koga je zabludio Allah? A koga zabludi Allah, pa nećeš mu naći puta.

Vole da ne vjerujete kao što ne vjeruju, pa da budete isti. Zato ne uzimajte od njih prijatelje, dok se ne isele na putu Allahovom. Pa ako se okrenu, tad ih ščepajte i ubijajte ih gdje god ih nađete, i ne uzimajte od njih prijatelja niti pomagača,

Izuzev onih koji se pripoje narodu s kojim imate sporazum, ili vam dođu stiješnjenih grudi svojih da bi se borili protiv vas ili borili protiv naroda svog. A da hoće Allah, sigurno bi im dao moć nad vama, pa bi se sigurno borili protiv vas. Pa ako se povuku od vas, pa se ne bore protiv vas i ponude vam mir, tad vam nije Allah načinio protiv njih puta.

Naći ćete druge - žele da se osiguraju od vas, i osiguraju od naroda njihovog. Kad god se vrate fitneluku, podlegnu mu. Pa ako se ne povuku od vas i (ne) ponude vam mir, i (ne) zadrže ruke svoje, tad ih ščepavajte i ubijajte ih gdje god ih nađete; a to su vam ti protiv kojih smo vam dali ovlaštenje očito.