islamkingdomfaceBook


Uistinu, onima koje budu usmrćivali meleci - (dok budu) činili zulm dušama svojim - govorit će: "U čemu ste bili?" Reći će: "Bili smo nemoćni na Zemlji." Reći će: "Zar nije Zemlja Allahova prostrana, pa da se selite po njoj?" Pa tim takvima će sklonište biti Džehennem, a zlog li dolazišta!

Nisu isti oni koji sjede od vjernika - izuzev koji imaju teškoću - i mudžahidi na putu Allahovom sa imecima njihovim i dušama njihovim. Odlikovao je Allah mudžahide imecima njihovim i dušama njihovim nad onima koji sjede, stepenom. I svakojem je obećao Allah dobro, a odlikovao je Allah mudžahide nad onima koji sjede, nagradom veličanstvenom:

Stepenima od Sebe i oprostom i milošću; a Allah je Oprosnik Milosrdni.

Izuzev nemoćnih od ljudi i žena i djece - ne mogu dovitljivošću, niti se upućuju putu.

Pa tim takvima će možda Allah da izbriše, a Allah je Brisalac (grijeha), Oprosnik.

A ko se iseli na putu Allahovom, naći će na Zemlji utočišta mnoga i obilje. I ko napusti kuću svoju (kao) muhadžir Allahu i Poslaniku Njegovom, zatim ga sustigne smrt, pa doista (mu) zapada nagrada njegova od Allaha. A Allah je Oprosnik, Milosrdni.

A kad budete putovali po Zemlji, tad vam nije grijeh da skratite salat, ako se plašite da će vas napasti oni koji ne vjeruju. Uistinu! Nevjernici su vam neprijatelj otvoreni.