islamkingdomfaceBook


I traži oprost od Allaha. Uistinu, Allah je Oprosnik, Milosrdni.

I ne raspravljaj za one koji varaju duše svoje. Uistinu! Allah ne voli onog ko je izdajnik, grješnik.

Kriju se od ljudi, a ne kriju od Allaha, a On je s njima kad snuju ono šta ne zadovoljava od riječi. A Allah ono šta rade okružuje.

Eto, vi ste ti koji se prepirete zbog njih u životu Dunjaa, pa ko će se prepirati s Allahom zbog njih na Dan kijameta, ili ko će biti nad njima branilac?

A ko uradi zlo ili učini zulm duši svojoj, zatim zatraži oprost od Allaha, naći će Allaha Oprosnikom, Milosrdnim.

A ko počini grijeh, pa samo ga je počinio protiv duše svoje. A Allah je Znalac, Mudri.

I ko počini grešku ili grijeh, zatim okrivi time nevinog, pa doista se opteretio klevetom i grijehom očitim.

A da nije dobrote Allahove prema tebi i milosti Njegove, sigurno bi namjerila skupina njih da te zavede, a neće zavesti, izuzev duše svoje, i neće ti štetiti nimalo. I objavljuje ti Allah Knjigu i mudrost, i uči te ono šta nisi znao; a dobrota Allahova je prema tebi velika.