islamkingdomfaceBook


A ko čini dobra djela - muškarac ili žena, a on bude vjernik - pa takvi će ući u Džennet, i neće im se učiniti zulm ni zareza na hurminoj košpici.

A ko je bolji vjerom od onog ko preda lice svoje Allahu i on bude dobročinitelj i slijedi millet Ibrahima hanife?, a uzeo je Allah Ibrahima prijateljem.

I Allahovo je šta je u nebesima i šta je na Zemlji; a Allah obuhvata svaku stvar.

Neće biti po željama vašim, niti po željama sljedbenika Knjige. Ko uradi zlo, biće kažnjen zbog njega i neće sebi naći mimo Allaha zaštitnika, niti pomagača.

A one koji vjeruju i rade dobra djela, njih ćemo uvesti u bašče ispod kojih teku rijeke, vječno će biti u njima, zauvijek. Obećanje Allahovo je Istina; a ko je istinitiji od Allaha riječju?

I traže od tebe rješenje o ženama. Reci: "Allah vam daje rješenje za njih i ono šta vam se uči u Knjizi o ženama sirotama, onima kojima ne dajete šta im je propisano, a želite da ih oženite - i nejači od djece, i da stanete spram siročadi s pravdom." A šta učinite od dobrog, pa uistinu, Allah je o tome Znalac.