islamkingdomfaceBook


A na Dan kad ih sve saberemo, zatim reknemo onima koji su pridruživali: "Na svoja mjesta vi, vi i ortaci vaši!" Tad ćemo ih razdvojiti, a reći će ortaci njihovi: "Niste nas obožavali."

A koji steknu zla djela, plaća (im) je zlodjelo slično tome - a zahvatiće ih poniženje - neće oni imati od Allaha nikakva zaštitnika - kao da će lica njihova prekrivati dijelovi mrkle noći. Takvi će biti stanovnici vatre; oni će u njoj biti vječito.

Reci: "Ko vas opskrbljuje s neba i Zemlje? Ili ko vlada sluhom i vidovima, i ko izvodi živo iz mrtvog i izvodi mrtvo iz živog, i ko upravlja stvar?" Pa reći će: "Allah." Tad reci: "Pa zar se ne bojite?"

"Pa dovoljan je Allah svjedok između nas i između vas, da smo doista bili o obožavanju vašem nesvjesni."

Tu će svaka duša biti upoznata šta je unaprijed poslala, i biće vraćeni Allahu, Gospodaru svom istinskom, i nestaće od njih šta su izmišljali.

Pa to je Allah, Gospodar vaš istinski! Pa šta je to poslije Istine, osim zabluda? Pa kako se okrećete!

Tako se obistinjuje Riječ Gospodara tvog na onima koji griješe, da oni neće vjerovati.

Za one koji čine dobro, biće dobro i povećanje. I neće prekriti lica njihova crnilo, niti poniženje. Takvi će biti stanovnici Dženneta; oni će u njemu biti vječito.