islamkingdomfaceBook


O ljudi! Bojte se Gospodara svog. Uistinu, potres Časa (sudnjeg) bit će stvar strahovita!

Na Dan kad ga vidite, zaboraviće svaka dojilja šta je zadojila i pobaciće svaka trudnica plod svoj, i vidjećeš ljude pijane: ali neće oni biti pijani, nego će kazna Allahova biti žestoka.

A između ljudi je ko raspravlja o Allahu bez znanja, i slijedi svakog šejtana buntovnika.

Njemu je propisano - da će onaj ko ga uzme za prijatelja - ta da će ga on zavesti i uputiti ga kazni seira.

O ljudi! Ako ste u sumnji o podizanju (mrtvih), pa uistinu, Mi smo vas stvorili od prašine, zatim od kaplje sjemena, zatim od zakvačka, zatim od grude mesa oblikovane i neoblikovane, da bismo vam objasnili. A dajemo da u matericama ostane šta hoćemo, do roka određenog. Zatim vas izvodimo (kao) dojenče, potom da dostignete svoju punu snagu. I između vas je ko bude uzet, i od vas je ko bude vraćen dubokoj starosti, da ne zna - nakon znanja - ništa. I vidiš zemlju beživotnu, pa kad spustimo na nju vodu, ustreperi i uzbuja, i iznikne svaki par prekrasni.