islamkingdomfaceBook


I tako smo ti objavili Duh naredbe Naše. Nisi znao šta je Knjiga, niti iman. Ali, učinili smo je svjetlom - upućujemo njime koga hoćemo od robova Naših. I uistinu, ti upućuješ putu pravom,

Putu Allahovom, Onog čije je šta je u nebesima i šta je na Zemlji. Besumnje! Allahu putuju stvari!

Ha. Mim.

Tako mi Kitaba jasnog!

Uistinu, Mi smo ga učinili Kur'anom na arapskom, da biste vi razumjeli.

A uistinu, on je u Majci-knjizi kod Nas uzvišen, mudar.

Pa zar da potpuno okrenemo od vas Opomenu što ste narod pretjerujućih?

A koliko smo vjerovjesnika poslali ranijima!

I nije im došao nijedan vjerovjesnik, a da mu se nisu rugali.

Zato smo uništavali (one) žešće od ovih u sili, i prošao bi primjer ranijih.

A ako ih upitaš: "Ko je stvorio nebesa i Zemlju?" - sigurno će reći: "Stvorio ih je Moćni, Znalac",

Onaj koji je za vas Zemlju učinio ležajem, i načinio vam na njoj puteve, da biste se vi uputili;