islamkingdomfaceBook


Zaista smo slali poslanike Naše sa dokazima jasnim i objavljivali s njima Knjigu i mjerilo, da svijet postupa po pravdi. I spustili smo gvožđe - u njemu je sila žestoka i koristi za ljude - i da Allah zna ko pomaže Njega i poslanike Njegove u nevidljivom. Uistinu! Allah je Silni, Svemoćni.

I doista smo poslali Nuha i Ibrahima, i načinili u potomstvu njihovom vjerovjesništvo i Knjigu, pa je od njih onaj ko je upućen, a mnogi od njih su grješnici.

Zatim smo stopama njihovim slali poslanike Naše, i poslali Isaa, sina Merjeminog i dali mu Indžil, i načinili u srcima onih koji su ga slijedili blagost i milost. A monaštvo - izmislili su ga, nismo im ga propisali - izuzev traženja zadovoljstva Allahovog. Pa ne paze ga istinskom pažnjom njegovom, te ćemo onima od njih koji vjeruju dati nagradu njihovu, a mnogi od njih su grješnici.

O vi koji vjerujete! Bojte se Allaha i vjerujte u Poslanika Njegovog: dat će vam dvostruko od milosti Svoje, i načiniće vam svjetlo s kojim ćete ići, i oprostiće vam. A Allah je Oprosnik, Milosrdni;

Da bi znali sljedbenici Knjige da ne upravljaju ničim od blagodati Allahove, i da je blagodat u ruci Allahovoj, daje je kome hoće. A Allah je Posjednik blagodati veličanstvene!