islamkingdomfaceBook


Allah ne voli javnost zlog govora, izuzev (od) onoga kome je učinjen zulm; a Allah je Onaj koji čuje, Znalac.

Ako ispoljite dobro ili ga sakrijete, ili oprostite zlo, pa uistinu, Allah je Brisalac (grijeha), Svemoćni.

Uistinu! Oni koji ne vjeruju u Allaha i poslanike Njegove, i žele da načine razliku između Allaha i poslanika Njegovih (u vjerovanju) i govore: "Vjerujemo u neke, a ne vjerujemo u neke", i žele da uzmu između toga put,

Ti takvi su nevjernici istinski! A pripremili smo za nevjernike kaznu prezrenu.

A oni koji vjeruju u Allaha i poslanike Njegove i ne prave razliku između ijednog od njih, tim takvima će dati nagrade njihove; a Allah je Oprosnik, Milosrdni.

Traže sljedbenici Knjige od tebe da im spustiš knjigu s neba. Pa doista su tražili od Musaa više od toga, te rekli: "Pokaži nam Allaha javno", pa ih pogodi grom zbog zulma njihovog. Zatim uzeše tele, nakon što su im došli dokazi jasni. Pa oprostili smo to! I dadosmo Musau ovlast očitu,

I uzdigosmo iznad njih brdo, zbog zavjeta njihovog, i rekosmo im: "Uđite na kapiju sa sedždom!", i rekosmo im: "Ne kršite sebt!", i uzesmo od njih zavjet čvrst.