islamkingdomfaceBook


Pa zbog njihovog kršenja zavjeta njihovog i nevjerovanja njihovog u znakove Allahove, i njihovog ubijanja vjerovjesnika bez prava, i riječi njihovih: "Srca su naša oblande" - naprotiv, zapečatio ih je Allah zbog nevjerovanja njihovog, pa ne vjeruju, izuzev malo (njih)

I zbog nevjerovanja njihovog i riječi njihovih protiv Merjem - klevete velike;

I riječi njihovih: "Uistinu! Mi smo ubili Mesiha, Isaa, sina Merjeminog, poslanika Allahovog." A nisu ga ubili i nisu ga raspeli, nego im se pričinilo; a uistinu, oni koji se o tome razilaze, u sumnji su o tom. Nemaju oni o tom nikakva znanja, samo slijede nagađanja. A sigurno ga nisu ubili!

Naprotiv, uzvisio ga je Allah k Sebi! A Allah je Moćni, Mudri.

I nema nijednog sljedbenika Knjige, a da neće sigurno u njega povjerovati prije smrti njegove, a na Dan kijameta protiv njih će svjedok biti.

Pa zbog zulma onih koji su jevreji, zabranili smo im dobre stvari (koje su) im bile dozvoljene, i zbog njihovog odvraćanja mnogih od puta Allahovog;

I njihovog uzimanja kamate - a doista im je to bilo zabranjeno, i njihovog jedenja imetaka ljudi nepravedno. A pripremili smo za nevjernike među njima kaznu bolnu.

Međutim, čvrstima u znanju između njih i vjernicima - vjeruju u ono šta se objavljuje tebi i šta je objavljeno prije tebe - i onima koji obavljaju salat i davaocima zekata i vjernicima u Allaha i Dan posljednji - tim takvima ćemo dati nagradu veličanstvenu.