islamkingdomfaceBook


O sljedbenici Knjige! Ne pretjerujte u vjeri vašoj i govorite o Allahu jedino istinu. Mesih, Isa, sin Merjemin, samo je poslanik Allahov i Riječ Njegova koju je uputio Merjemi - i Duh od Njega. Zato vjerujte u Allaha i poslanike Njegove. I ne recite: "Trojica!" - prestanite, bolje je za vas! Samo je Allah Bog, Jedini! Slava neka je Njemu - da On ima dijete!!! Njegovo je šta je u nebesima i šta je na Zemlji; a dovoljan je Allah Zaštitnik.

Ne prezire Mesih da bude rob Allahov, niti meleci bliski. A ko bude prezirao obožavanje Njegovo i oholio se - pa sabraće ih Sebi sve;

Pa što se tiče onih koji vjeruju i rade dobra djela, ta isplatit će im nagrade njihove i dodati im iz blagodati Svoje. A što se tiče onih koji preziru i ohole se, pa kaznićemo ih kaznom bolnom. I neće naći mimo Allaha zaštitnika, niti pomagača.

O ljudi! Doista vam je došao dokaz od Gospodara vašeg i spuštamo vam svjetlost jasnu!

Pa što se tiče onih koji vjeruju u Allaha i drže se Njega - pa sigurno će dati da oni uđu u milost Njegovu i blagodat, i uputiće ih Sebi putem ispravnim.