islamkingdomfaceBook


O vi koji vjerujete! Kad ustanete na salat, tad operite lica svoja i ruke svoje do lakata, i potarite glave svoje, i (operite) noge svoje do članaka. A ako ste džunubi, onda se očistite. A ako budete bolesni ili na putovanju ili neko od vas dođe iz nužnika, ili imadnete odnos sa ženama, pa (ako) niste našli vode, onda idite tlu čistom, pa time potarite lica svoja i ruke svoje. Ne želi Allah da vam učini ikakvu teškoću, nego želi da vas očisti i da vam upotpuni blagodat Svoju, da biste vi zahvaljivali.

I sjetite se blagodati Allahove prema vama i zavjeta Njegovog - onog kojim vas je obavezao, kad ste rekli: "Čujemo i poslušaćemo!", i bojte se Allaha. Uistinu! Allah je Znalac grudi.

O vi koji vjerujete! Stojte čvrsti Allahu svjedoci s pravdom, i neka vas nikako ne potakne mržnja naroda da budete nepravedni. Budite pravedni, to je bliže bogobojaznosti. I bojte se Allaha. Uistinu! Allah je o onom šta radite Obaviješteni.

Obećao je Allah onima koji vjeruju i čine dobra djela (da) će oni imati oprost i nagradu veličanstvenu.