islamkingdomfaceBook


I od onih koji govore: "Uistinu, mi smo kršćani." Uzeli smo zavjet njihov, pa su zaboravili dio onog čim su opominjani, te smo podstakli među njima neprijateljstvo i mržnju do Dana kijameta, a obavijestiće ih Allah o onom šta su radili.

O sljedbenici Knjige! Doista vam je došao Poslanik Naš, razjasniće vam mnogo od onog šta krijete iz Knjige, a preko mnogog prelazite. Doista vam je od Allaha došla svjetlost i Knjiga jasna.

Allah upućuje njome putevima selama onog ko slijedi zadovoljstvo Njegovo, i izvodi ih iz tmina na svjetlost voljom Svojom, i upućuje ih putu pravom.

Doista ne vjeruju oni koji govore: "Uistinu! Allah - On je Mesih, sin Merjemin." Reci: "Pa ko može od Allaha išta, ako želi da uništi Mesiha sina Merjeminog i majku njegovu, i onog ko je na Zemlji sve?" A Allahova je vlast nebesa i Zemlje, i onog između njih dvoje. Stvara šta hoće; a Allah nad svakom stvari ima moć.