islamkingdomfaceBook


(Musa) reče: "Gospodaru moj! Uistinu, ja ne vladam osim dušom svojom i brata svog. Zato načini razlaz između nas i naroda grješnika."

(Allah) reče: "Pa uistinu, ona će im biti zabranjena četrdeset godina, lutaće po zemlji. Zato se ne muči nad narodom grješnika."

I izrecituj im vijest dvojice sinova Ademovih s Istinom, kad su prinijeli kurban, pa je bio primljen od jednog od njih, a nije primljen od drugog. (Prvi) reče: "Sigurno ću te ubiti!" (Drugi) reče: "Allah prima samo od bogobojaznih.

Kad bi ispružio prema meni ruku svoju da me ubiješ, ne bih ja bio taj koji pruža ruku svoju prema tebi, da te ubijem. Uistinu, ja se bojim Allaha, Gospodara svjetova.

Uistinu! Ja želim da podneseš moj grijeh i svoj grijeh, i budeš od stanovnika vatre", a to je plaća zalimima.

Pa mu dopusti duša njegova ubojstvo brata njegovog, te ga ubi i postade od gubitnika.

Tad posla Allah gavrana da kopa zemlju, da mu pokaže kako će sakriti leš brata svog. Reče: "O teško meni! Zar sam nesposoban biti kao ovaj gavran, pa da sakrijem leš brata svog?", te postade od pokajanika.

Rekoše: "O Musa! Uistinu, mi nećemo ući u nju nikada dok su u njoj, zato idi ti i Gospodar tvoj, pa se borite! Uistinu, mi ćemo ovdje sjediti."