islamkingdomfaceBook


Nije grijeh onima koji vjeruju i rade dobra djela u onom čim su se hranili, kad se boje (Allaha) i vjeruju i čine dobra djela, zatim se boje i vjeruju, zatim: boje se i čine dobro; a Allah voli dobročinitelje.

O vi koji vjerujete! Sigurno će vas iskušati Allah nečim od divljači koju će doseći ruke vaše i koplja vaša, da zna Allah ko Ga se boji u nevidljivosti. Pa ko prevrši poslije toga, pa imaće on kaznu bolnu.

O vi koji vjerujete! Ne ubijajte divljač, a budete li vi posvećeni. A ko je od vas ubije namjerno, onda je nadoknada slična onom šta je ubio - od stoke. Presudiće to dvojica pravednih između vas kurbanom prinesenim Ka'bi; ili, iskup je hranjenje siromaha ili ravno tome post, da okuša posljedice odluke svoje. Oprostio je Allah ono šta je prošlo. A ko ponovi, pa osvetiće mu se Allah; a Allah je Moćni, Vlasnik osvete!

Šejtan samo želi da izazove među vama neprijateljstvo i mržnju alkoholom i kockom, i odvrati vas od sjećanja Allaha i od salata. Pa hoćete li vi biti ti koji će prestati?

I poslušajte Allaha i poslušajte Poslanika, i čuvajte se! Pa ako se okrenete - onda znajte da je jedino na Poslaniku Našem dostava jasna.