islamkingdomfaceBook


To je najpodesnije da daju činjenično svjedočenje ili (neka) se boje da će biti ponovljene zakletve, nakon zakletvi njihovih. I bojte se Allaha i slušajte. A Allah ne upućuje narod grješnika.

A kad im se kaže: "Dođite onom šta objavljuje Allah i Poslaniku", govore: "Dosta nam je ono na čemu smo našli očeve naše." Zar? Iako očevi njihovi nisu znali ništa, niti su bili upućeni.

O vi koji vjerujete! Na vama su duše vaše. Neće vam štetiti onaj ko je zabludio, kad ste upućeni. Allahu je povratak vas svih, pa će vas obavijestiti o onom šta ste radili.

O vi koji vjerujete! Svjedočenje (neka bude) između vas, kad se nekom od vas približi smrt, za vrijeme oporuke: dvojica pravednih između vas ili druga dvojica ne od vas - ako vi budete putovali po Zemlji, te vas pogodi nesreća smrti: Zadržaćete njih dvojicu nakon salata, ako sumnjate, pa će se zakleti Allahom: "Nećemo kupiti time vrijednost, makar bio bližnji, i ne krijemo svjedočenje Allahu, uistinu, mi bismo tada bili od grješnika."

Pa ako se sazna da su njih dvojica zaslužila grijeh, onda nek druga dvojica stanu na mjesto njihovo, od onih koji zaslužuju - najbliži, pa neka se zakunu Allahom: "Sigurno je naše svjedočenje istinitije od svjedočenja njih dvojice, i nećemo prekoračiti, uistinu, mi bismo tad bili od zalima."