islamkingdomfaceBook


Na Dan kad Allah sakupi poslanike, pa rekne: "Šta vam je odgovoreno?" Reći će: "Mi nemamo znanje. Uistinu, Ti, Ti si Znalac nevidljivih."

Kad Allah rekne: "O Isa sine Merjemin! Sjeti se blagodati Moje prema tebi i majci tvojoj: kad sam te ojačao Ruhul-kudusom, govorio si s ljudima u bešici i sredovječan; i kad sam te poučio Knjizi i mudrosti i Tewratu i Indžilu; i kad si napravio od gline (nešto) kao lik ptice s dozvolom Mojom, pa si puhnuo u nju, te je bila ptica s dozvolom Mojom; i izliječio slijepca i gubavca s dozvolom Mojom; i kad si dizao mrtve s dozvolom Mojom; i kad sam odvratio od tebe sinove Israilove, kad si im došao sa dokazima jasnim, pa su rekli oni od njih koji nisu vjerovali: "Ovo je samo sihr očiti,"

I kad sam objavio havarijjunima: "Vjerujte u Mene i poslanika Mog", rekli su: "Vjerujemo i posvjedoči da smo mi muslimani."

Kad rekoše hawarijjuni: "O Isa, sine Merjemin! Da li može Gospodar tvoj da nam spusti trpezu s neba?" Reče: "Bojte se Allaha, ako ste vjernici."

Rekoše: "Mi želimo da jedemo s nje i da se smire srca naša, i da znamo da si nam doista Istinu govorio, i da budemo nad njom svjedoci."