islamkingdomfaceBook


Reci: "Ne vladam za dušu svoju korišću, niti štetom, osim šta hoće Allah; a da znam nevidljivo, sigurno bih umnožio od dobrog i ne bi me dotaklo zlo. Ja sam samo opominjač i donosilac radosnih vijesti za narod koji vjeruje.

On je Taj koji vas je stvorio od duše jedne, i načinio od nje paricu njenu, da se smiri uz nju. Pa pošto ju je obljubio, ponijela je teret lahak, pa je išla s njim. Pa pošto oteža, zovnu Allaha, Gospodara njih dvoje: "Ako nam daš dobrog (potomka), sigurno ćemo biti od zahvalnih."

Pa pošto im je dao dobrog, pripisivali su Njemu drugove u onom šta im je dao. Pa uzvišen neka je Allah od onog šta pridružuju!

Zar pridružuju ono šta ne stvara ništa, a oni su stvoreni?

A ne mogu im pružiti pomoć, niti dušama svojim pomažu.

I ako ih pozovete Uputi, ne slijede vas. Isto vam je: pozivali ih ili vi bili šutljivi.

Uistinu! Oni koje zazivate mimo Allaha, robovi su slični vama. Zato ih prizivajte, pa nek vam se odazovu, ako istinu govorite!

Zar imaju oni noge, kojima hode? Ili imaju oni ruke, kojima drže? Ili imaju oni oči, kojima vide? Ili imaju oni uši, kojima čuju? Reci: "Zovite ortake svoje, zatim me prevarite, ta ne odgađajte mi."