islamkingdomfaceBook


I kad im ne doneseš znak, govore: "Zašto ga ne izmisliš?" Reci: "Slijedim samo ono šta mi se objavljuje od Gospodara mog. Ovo su uvidi od Gospodara vašeg, i Uputa i milost za narod koji vjeruje."

A kad se uči Kur'an, tad ga slušajte i šutite, da bi vam se smilovalo.

I sjećaj se Gospodara svog u duši svojoj skrušeno i sa strahom i ne glasno u govoru, jutrom i navečer, i ne budi od nehajnih.

Uistinu, oni koji su kod Gospodara Tvog, ne ohole se prema obožavanju Njegovom, i slave Ga i Njemu čine sedždu.

Uistinu, Zaštitnik moj je Allah koji objavljuje Knjigu, a On prijateljuje s dobrima.

A oni koje prizivate mimo Njega, ne mogu vam pružiti pomoć, niti dušama svojim pomažu.

I ako ih pozovete Uputi, ne čuju; i vidiš ih gledaju prema tebi, a oni ne vide.

Drži se oprosta i naređuj dobročinstvo, i kloni se neznalica.

A ako te potakne podsticaj od šejtana, tad zatraži zaštitu u Allaha. Uistinu! On je Onaj koji čuje, Znalac.

Uistinu, oni koji se boje (Allaha), kad ih dotakne podsticaj od šejtana, sjete se, tad gle: oni oni koji vide!

A braća njihova ih navuku u zabludu, zatim ne odustaju.