islamkingdomfaceBook


Ne pravdajte se! Doista niste vjerovali nakon vjerovanja vašeg. Ako izbrišemo (grijehe) grupi vas, kaznićemo grupu, zato što su bili prestupnici.

Zaklinju vam se Allahom da bi vas zadovoljili, a Allah i Poslanik Njegov su dostojniji da Njega zadovolje, ako su vjernici.

Zar ne znaju da onaj ko se suprotstavlja Allahu i Poslaniku Njegovom - ta da će on imati vatru Džehennema, vječno će biti u njoj? To je poniženje užasno!

Plaše se munafici da će im se objaviti sura obavještavajući šta je u srcima njihovim. Reci: "Izrugujte se. Uistinu, Allah je Taj koji će iznijeti ono čega se bojite."

A ako ih upitaš, sigurno će reći: "Samo smo pričali i igrali se." Reci: "Zar ste se Allahom i ajetima Njegovim i Poslanikom Njegovim izrugivali?"

Munafici i munafikinje - oni su jedni od drugih. Naređuju nevaljalo, a zabranjuju dobro i stišću ruke svoje. Zaboravili su Allaha, zato je zaboravio njih. Uistinu, licemjeri - oni su grješnici.

Obećao je Allah munaficima i munafikinjama i nevjernicima vatru Džehennema, vječno će biti u njoj. Ona im je dovoljna; a prokleo ih je Allah, i imaće oni kaznu trajnu.