islamkingdomfaceBook


A prethodnici, prvi od muhadžira i ensarija, i oni koji su ih slijedili u dobročinstvu - zadovoljan je Allah njima i zadovoljni su Njime, a pripremio im je bašče ispod kojih teku rijeke, vječno će biti u njima, zauvijek. To je uspjeh veličanstven!

A između onog ko je oko vas od beduina, (ima) munafika. A od stanovnika Medine (ima) ustrajnih u munafikluku, ne znate ih; Mi ih znamo; kaznićemo ih dva puta, potom će biti vraćeni kazni užasnoj.

A drugi su priznali grijehe svoje, pomiješali su dobro djelo i drugo loše. Možda će Allah da im oprosti; uistinu, Allah je Oprosnik, Milosrdni.

Uzmi iz imetaka njihovih sadaku, čisteći ih i oplemenjujući ih njome, i obavi salat za njih. Uistinu, tvoj salat je smirenje za njih; a Allah je Onaj koji čuje, Znalac.

Zar ne znaju da Allah - On prima pokajanje od robova Svojih i uzima sadake, i da je Allah - On Primalac pokajanja, Milosrdni.

I reci: "Radite! Ta vidjeće Allah rad vaš i Poslanik Njegov i vjernici; a vratićete se Znalcu nevidljivog i vidljivog, pa će vas obavijestiti o onom šta ste radili."

I drugi koji iščekuju naredbu Allahovu, da li će ih kazniti ili im oprostiti; a Allah je Znalac, Mudri.