islamkingdomfaceBook


On je Taj koji je za vas načinio noć da se smirite u njoj, a dan - onim koji daje vidljivost. Uistinu, u tome su znaci za ljude koji čuju.

Govore: "Allah je uzeo dijete." Slava neka je Njemu! On je Neovisni! Njegovo je šta je u nebesima i šta je u Zemlji. Nema kod vas nikakav dokaz za ovo. Zar govorite o Allahu šta ne znate?

Reci: "Uistinu, oni koji izmišljaju protiv Allaha laž, neće uspjeti."

Užitak na Dunjau! Zatim je Nama povratak njihov, potom ćemo dati da oni iskuse kaznu žestoku, zato što nisu vjerovali.

Besumnje! Uistinu, Allahov je ko je u nebesima i ko je na Zemlji! A oni koji prizivaju (druge) mimo Allaha, ne slijede (te) ortake; slijede samo pretpostavku i oni jedino nagađaju.

Besumnje! Uistinu, prijatelji Allahovi su (oni), nad kojima nema straha, niti će oni žaliti,

Oni koji vjeruju i boje (Ga) se!

Za njih su radosne vijesti u životu Dunjaa i na Ahiretu - nema zamjene za Riječi Allahove - to je to, uspjeh veličanstven.

I neka te ne žalosti govor njihov. Uistinu, moć je Allahova sva; On je Onaj koji čuje, Znalac.