islamkingdomfaceBook


I doista, načinili smo u nebu galaksije i uljepšali ih za posmatrače.

I čuvamo ga od svakog šejtana prokletog,

Izuzev ko ukrade ono šta se čuje - tad ga slijedi svjetlica očita.

I Zemlju - prostrli smo je i razbacali po njoj stabilne planine, i dali da na njoj izraste od svake stvari odmjereno.

I načinili smo u njoj sredstva za život vama i onom kome niste opskrbitelji.

I nema niti jedne stvari, a da kod Nas nisu riznice njene, a spuštamo je samo s mjerom poznatom.

I šaljemo vjetrove oplođavajuće, pa spuštamo s neba vodu, te vas njome napajamo, a niste vi njeni rizničari.

A uistinu! Mi, Mi oživljavamo i usmrćujemo i Mi smo Nasljednici.

I doista znamo prethodnike vaše, i doista znamo one koji slijede.

A uistinu, Gospodar tvoj, On će ih sakupiti. Uistinu! On je Mudri, Znalac.

I doista, stvorili smo čovjeka od gline zvečeće, od blata oblikovanog,

A džinna - stvorili smo ga ranije od vatre vrele.

I kad reče Gospodar tvoj melecima: "Uistinu! Ja sam Taj koji će stvoriti smrtnika od zvečeće ilovače, od blata oblikovanog.

Pa kad ga sredim i udahnem u njega od Duha Svog, tad mu padnite ničice."

Pa su pali na sedždu meleci, svaki od njih, zajedno,

Izuzev Iblisa; odbio je da bude sa onima koji padaju na sedždu.