islamkingdomfaceBook


Nije čestitost da okrećete lica svoja prema istoku i zapadu, nego je čestitost ko vjeruje u Allaha i Dan posljednji i meleke i Knjigu i vjerovjesnike; i daje imetak za ljubav Njegovu rodbini i siročadi i siromasima i sinu puta i prosjacima i za robove; i obavlja salat i daje zekat; i koji budu ispunjavali obećanje svoje kad obećaju, i strpljivi u bijedi i nevolji i vremenu sukoba. Takvi su oni koji su iskreni, a ti takvi su bogobojazni.

O vi koji vjerujete! Propisuje vam se odmazda za ubojstvo: slobodan za slobodnog, rob za roba i žensko za žensko. Pa onom kome oprosti brat njegov nešto, tad je nastavak uljudan i podmirenje je njemu sa dobročinstvom. To je olakšanje od Gospodara vašeg i milost. Pa ko prevrši nakon ovog, ta imaće on kaznu bolnu.

A vama je u odmazdi život, o posjednici razuma, da biste se vi zaštitili.

Propisuje vam se: kad se približi nekom od vas smrt, a ostavlja hajr, oporuka je na dvoje roditelja i rodbinu pristojno; dužnost je bogobojaznih.

Pa ko je zamijeni nakon što ju je čuo - grijeh toga je samo na onima koji je mijenjaju. Uistinu! Allah je Onaj koji čuje, Znalac.