islamkingdomfaceBook


I obožavaju mimo Allaha ono šta ne vlada opskrbom njihovom iz nebesa i Zemlje nimalo, niti mogu.

Zato ne navodite Allahu sličnosti! Uistinu! Allah zna, a vi ne znate.

Allah navodi primjer roba posjedovanog (koji) ne upravlja ničim, i onog kog smo od Nas opskrbili opskrbom lijepom, pa on od nje udjeljuje tajno i javno - jesu li isti? Hvala Allahu! Naprotiv! Većina njih ne zna.

I navodi Allah primjer dva čovjeka: jedan od njih nijem, ne upravlja ničim i on je zamor gospodaru svom; kud god ga uputi, ne donese dobrog. Da li je on jednak i onaj ko naređuje pravdu, a on je na putu pravom?

A Allahovo je nevidljivo nebesa i Zemlje. I stvar Časa je samo kao sijev oka, ili je on bliži. Uistinu! Allah nad svakom stvari ima moć.

I Allah vas izvodi iz trbuha majki vaših (kad) ne znate ništa. I načinio vam je sluh i vidove i srca, da biste vi zahvaljivali.

Zar ne vide ptice potčinjene u sferi neba? Drži ih samo Allah. Uistinu, u tome su znaci za ljude koji vjeruju.