islamkingdomfaceBook


Zatim uistinu, Gospodar tvoj će za one koji su uradili zlo iz neznanja, potom se pokajali nakon toga i popravili - uistinu će Gospodar tvoj nakon toga biti Oprosnik, Milosrdni.

Uistinu! Ibrahim je bio uzor, pokoran Allahu, pravovjeran, i nije bio od mušrika.

Zahvalan je bio na blagodatima Njegovim. Odabrao ga je i uputio putu pravom.

I dali smo mu na Dunjau dobro, a uistinu, on će na Ahiretu biti od pravednih.

Zatim smo tebi objavili: "Slijedi millet Ibrahima hanife", a nije bio od mušrika.

Sebt je određen samo onima koji su se razilazili o njemu. A uistinu, Gospodar tvoj će presuditi među njima na Dan kijameta o onome u čemu su se razilazili.

Pozivaj putu Gospodara svog mudrošću i savjetom dobrim, i s njima raspravljaj onako kako je najbolje. Uistinu, Gospodar tvoj - On je Najbolji znalac onog ko skreće s puta Njegovog, i on je Najbolji znalac upućenih.

A ako kažnjavate, tad kažnjavajte sličnim čime ste bili kažnjeni. A ako se strpite, to je sigurno bolje za strpljive.

I strpi se! A strpljenje tvoje je samo s (pomoći) Allaha, i ne žalosti se nad njima, i ne budi u brizi zbog onog šta spletkare.

Uistinu! Allah je uz one koji se boje i one koji su dobročinitelji.