islamkingdomfaceBook


Tako tebi kazasmo neke vijesti, ono što je već prethodilo, a doista smo ti dali od Nas Opomenu.

Ko se od nje odvrati, pa uistinu će on na Dan kijameta nositi teret.

Vječno će biti u njemu. A zlo je opterećenje za njih na Dan kijameta,

Dan kad se puhne u sur, i saberemo prestupnike Tog dana modre,

Tiho će međusobno govoriti: "Ostali ste samo deset (dana)."

Mi smo Najbolji znalac onog šta će govoriti, kad rekne tarikatom najprimjerniji njihov: "Ostali ste samo dan."

I pitaju te o planinama, pa reci: "Smrvit će ih Gospodar moj u prašinu drobljenjem,

Te ih ostaviti ravnicom, pustopoljinom,

Nećeš vidjeti na njoj iskrivljenost, niti neravninu."

Tog dana slijedit će pozivača, neće biti njegovog skretanja i stišaće se glasovi Milostivom, pa nećeš čuti, izuzev šapat.

Tog dana neće koristiti posredovanje, izuzev kome dozvoli Milostivi, i zadovolji (Ga) njegova riječ.

Zna šta je ispred njih i šta je iza njih, a ne obuhvataju to znanjem.

I poniziće se lica Živom, Samoopstojećem. A doista neće uspjeti ko je nosio (teret) zulma.

A ko je radio dobra djela, i on bio vjernik, pa neće se bojati zulma, niti zakidanja.

I tako smo ga objavili (kao) Kur'an na arapskom, i izložili u njemu neke prijetnje, da bi se oni pobojali, ili da im pobudi opomenu.