islamkingdomfaceBook


Sura - objavili smo je i učinili je obavezom, i objavili u njoj znakove jasne, da biste se vi opomenuli.

Bludnicu i bludnika: pa bičujte svako od njih dvoje pojedinačno stotinom udaraca, i neka vas zbog njih ne obuzme sažaljenje u vjeri Allahovoj, ako vjerujete u Allaha i Dan posljednji. I neka kažnjavanju njihovom prisustvuje skupina vjernika.

Bludnik neka ne ženi izuzev bludnicu ili mušrikinju, a bludnica, neka nju ne ženi, izuzev bludnik ili mušrik; a to je zabranjeno vjernicima.

A oni koji okrive poštene žene, zatim ne dovedu četiri svjedoka, tad ih bičujte sa osamdeset udaraca, i nikad ne prihvatajte njihovo svjedočenje; a ti takvi su grješnici;

Izuzev onih koji se pokaju poslije toga i poprave. Pa uistinu, Allah je Oprosnik, Milosrdni!

A oni koji okrive žene svoje, a oni ne budu imali svjedoka, izuzev njih samih - pa svjedočenje jednog od njih neka bude sa četiri svjedočenja Allahom, (da) je on uistinu od onih koji istinu govore;

A peto (svjedočenje), da je prokletstvo Allahovo nad njim, ako je od lažljivaca.

A otkloniće od nje kaznu, ako posvjedoči sa četiri svjedočenja Allahom, (da) je uistinu on od lažaca,

A peto (svjedočenje), da je srdžba Allahova nad njom, ako je (on) od istinitih.

I da nije dobrote Allahove prema vama i milosti Njegove, i što je Allah Primalac pokajanja, Mudri...