islamkingdomfaceBook


Ili računaš da većina njih čuje ili shvata? Oni su jedino kao stoka - naprotiv, oni su odlutaliji s puta!

Zar ne vidiš - Gospodar tvoj, kako izdužuje sjenu? A da hoće, sigurno bi je učinio nepomičnom; potom činimo nad njom Sunce pokazivačem;

Zatim je privlačimo Sebi privlačenjem lagahnim.

I On je Taj koji čini za vas noć pokrivkom, a san odmorom, i čini dan proživljenjem.

I On je Taj koji šalje vjetrove radosnom viješću ispred milosti Svoje, i spuštamo s neba vodu čistu,

Da oživimo njome zamrlu zemlju i napojimo njome onog koga smo stvorili: životinje i ljude mnoge.

I doista smo to raspodijelili među njima, da bi se poučili, pa odbija većina ljudi - izuzev nevjerstvo.

A da smo htjeli, sigurno bismo u svakom gradu podigli opominjača.

Zato ne slušaj nevjernike, i bori se protiv njih njime - džihadom velikim.

I On je Taj koji je pustio dva mora: ovo pitko, slatko, a ovo slano, gorko; i načinio je između njih dvoje berzeh i prepreku nesavladivu.

I On je Taj koji je od vode stvorio čovjeka, te mu načinio srodstvo i tazbinstvo. A Gospodar tvoj je Moćni.

I obožavaju mimo Allaha ono šta im ne koristi, niti im šteti. A nevjernik je protiv Gospodara svog pomagač.