islamkingdomfaceBook


I poslali smo tebe samo kao donosioca radosnih vijesti i opominjača.

Reci: "Ne tražim od vas za njega nikakvu nagradu, izuzev ko hoće da uzme ka Gospodaru svome put."

I pouzdaj se u Živog, Onog koji ne umire, i slavi sa hvalom Njegovom - a dovoljno je (što je) On o grijesima robova Svojih Obaviješten,

Onaj koji je stvorio nebesa i Zemlju i šta je između njih, u šest dana, zatim se postavio na Arš. Milostivi! Pa pitaj o Njemu obaviještenog!

I kad im se kaže: "Padnite na sedždu Milostivom!" - govore: "A šta je Milostivi? Zar da na sedždu padamo što nam naređuješ?" - i povećava im izbjegavanje.

Blagoslovljen neka je Onaj koji je načinio u nebu galaksije, i načinio u njemu svjetiljku i Mjesec osvjetljavajućim!

I On je Taj koji je učinio dan i noć uzastopnim, za onog ko želi da se pouči ili želi zahvalnost.

A robovi Milostivog, oni koji hodaju po Zemlji ponizno, i kad im se obrate neznalice, kažu: "Selam!"

I oni koji provode noć pred Gospodarom svojim, čineći sedždu i stojeći,

I oni koji govore: "Gospodaru naš! Okreni od nas kaznu Džehennema; uistinu, kazna njegova je stalna;

Uistinu, on je loše boravište i stanište."

I oni koji, kad troše, ne rasipaju niti škrtare, i budu između ta (dva) stava;