islamkingdomfaceBook


Pa pošto se vidješe dvije skupine, drugovi Musaovi rekoše: "Uistinu, mi smo sustignuti."

Reče: "Nikako! Uistinu, sa mnom je Gospodar moj, uputiće me."

Tad objavismo Musau: "Udri štapom svojim more!" Tad se razdvoji, te svaki dio bi kao brijeg velik.

I približismo tamo druge,

I spasismo Musaa i onog ko je bio s njim, sve,

Potom potopismo druge.

Uistinu, u tome je znak, a većina njih nisu vjernici.

I uistinu, Gospodar tvoj! On je Moćni, Milosrdni.

I izrecituj im vijest o Ibrahimu.

Kad reče ocu svom i narodu svom: "Šta obožavate?"

Rekoše: "Obožavamo idole, pa smo stalno njima privrženi."

Reče: "Da li vas čuju kad prizivate,

Ili vam koriste ili štete?"

Rekoše: "Naprotiv, našli smo očeve naše, tako čine."

Reče: "Pa vidite li šta obožavaste,

Vi i očevi vaši stariji?"

Pa uistinu, oni su moji neprijatelji, izuzev Gospodara svjetova,

Koji me je stvorio, pa me On uputio,

I Onaj koji me hrani i napaja me.

I kad se razbolim, tad On liječi me,

I Koji će me usmrtiti, zatim me oživiti,

I Koji će mi - nadam se - oprostiti grešku moju na Danu sudnjem.

Gospodaru moj! Daruj mi sud i priključi me pravednima.